01 октября 2018 / Ампфинг

THE BEGINNING OF SOMETHING NEW | ПОЧАТОК ЧОГОСЬ НОВОГО

Сьогодні вперше за довгий час відкрила сторінку управління своїм блогом PreferByTatka.com. І, чесно кажучи, загубилась серед великої кількості чернеток і накиданих на швидку руку рядків. Я зрозуміла, що багато разів пробувала щось писати, намагалась ділитись чимось новим зі свого буденного і звичайного життя, але кожного разу такі записи просто перетворювались на щось із кшталту "Чернетка" чи "Неопубліковано". Здається, що це не дуже добре...


Сьогодні один із таких днів, коли я знову роблю чергову спробу написати щось корисне тут і знову боюсь, щоб це не стало звичайною чернеткою. Бо ж хто читає чернетки?

Сьогодні я також задалась питанням, чи варто взагалі писати тут? Чи потрібно? Але ж мені це подобається, і, як би то не було дивно, але статистика показує, що дехто-таки ходить на сторінки цього блогу (хтось випадково, хтось - із цікавості, і, сподіваюсь, є такі, що цілеспрямовано відправляються за"моїми текстами". Хм, то може таки варто продовжувати? Що скажете?


Сьогодні - 1 жовтня, понеділок, початок нового тижня і місяця. Як гарно склались ці події. Чим би не привід почати щось нове чи вдихнути життя в дещо забуте старе. А ще - сьогодні ми офіційно на новій квартирі. Правда, в додачу, ми ще і на старій квартирі, проте тільки документально і сподіваюсь, не на довго.

Сьогодні я п'ю не дуже смачний чай на роботі свого чоловіка і пишу цей текст одночасно. Не повірите, але все вийшло спонтанно! Я просто відкрила PreferByTatka.com і вже не можу зупинитись (жартую...) і це дійсно приносить задоволення. 

Сьогодні, не питаючись ні в кого дозволу і не звертаючи уваги ні на які коментарі "поза очі і в очі", я просто вирішую писати. Інколи мені дійсно є що сказати. Останнім часом моя особиста думка багато значить для мене особисто, адже я знаю, що вона обдумана і має своє обгрунтування. І, в кінці кінців, я ж просто пишу і нікому не навязую читати це. А кому подобається, то це тільки в кайф для мене! 

То ж нехай "сьогодні" стане початком чогось нового і вражаючого, що приносить задоволення не тільки мені, але й читачу!

Щиро Ваша, Татка!


Today, for the first time in a long period, I has opened a page for managing my blog PreferByTatka.com. And, frankly, I was lost among a large number of drafts and and incorrect phrases. I realized that I tried to write something many times, tried to share something new from my everyday and ordinary life, but each time such records just turned into something like "Draft" or "Unpublished". It seems that it is not very good ...

Today is one of those days when I'm doing another attempt to write something useful here again and I again afraid that it would become just a regular draft. Who reads drafts for?

Today I also wondered if it was worth writing at all here? Is it necessary? But I like it, and, anyway, it's not strange, but statistics show that somebody goes to the pages of this blog (someone by chance, someone is curious, and, I hope, there are those who purposefully go for "my texts". Hmm, maybe I should  continuing? What will you say?

Today - October 1, Monday, the beginning of a new week and a month. How beautiful these events happened. Whatever the reason to start something new or breathe life into somewhat forgotten old. And yet - today we are officially in a new apartment. True, in addition, we are still in an old apartment, but only documented and hopefully not for long.

Today, I drink a tasteless tea at the work of my husband and write this text at the same time. Do not believe it, but it turned out spontaneously! I just opened PreferByTatka.com and I can not stop (I'm kidding ...) and it really brings pleasure.

Today, without asking anyone permission and not paying attention to any negative comments, I just decide to write. Sometimes I really have something to say. Recently, my personal opinion means a lot to me personally, because I know that it is deliberate and has its own justification. And, in the end, I just write and impose nobody to read it. And who likes it, it's just a motivation for me!


So, let "today" be the beginning of something new and impressive, which brings pleasure not only to me but to the my reader!
Share:

Комментариев нет

Отправить комментарий

© Prefer By Tatka | All rights reserved.
Blog Design Handcrafted by pipdig